Högevallsbadet

Projektet innefattade en stor om- och tillbyggnad av det befintliga Högevallsbadet. Det nya badet, när det färdigställdes 2013 kom att innehålla bla. en renoverad hoppbassäng / 25 meters bassäng, en nybyggd 50 meters bassäng, en stor äventyrsdel och nybyggda omklädningsrum och träningslokaler, mm. Äventyrsdelen har som ambition att bli det bästa äventyrsbadet i Sverige och har attraktioner som till exempel vågmaskin, strömkanaler, vildfors, simma ut bassäng, vattenrutschbanor, mm.