Idrottshallen i Kristianstad

Projektet var en totalentreprenad och avsåg etapp 1 av 2 för ombyggnad av befintlig idrottshall.

I denna etapp byttes installationerna inom idrottshallen till största del ut, ny hiss installerades till Bowlingen, åtgärder utfördes för brandsäkerheten, samt nya utrymningsvägar byggdes. Källaren under D-hallen fick till stor del en ny planlösning, där de tidigare befintliga oinredda ytorna inreddes. Även mittdelen av källaren under A-hallen fick en ny planlösning. Samtliga omklädningsrum i källarplan renoverades. Partierna i fasaden på bottenplan byttes ut i samband med PCB-sanering. Dessutom byttes bjälklag/innertak ut över A-hallens mittdel.