Inbyggnad av tank

Vi gjöt en platta med små väggar där Kiviks Musteri skulle förvara en tank. Plattan fungerar som skydd mot läckage från tanken. När tanken var på plats plåtade vi in den.