Järnåldern 4

Nybyggnation av lokaler för Ottosson Truck AB som flyttade sin verksamhet med försäljning, service och underhåll samt kundanpassningar från Norje till Bromölla.

Byggnaden innehåller verkstad, tvätthall, trucklager, smedja samt utställningshall och kontor i två plan.