Kulturen 4

Projektet omfattade nybyggnad av ett flerbostadshus i tre våningsplan med källare. Flerbostadshuset inkluderar 12 lägenheter för seniorboende och 4 studentbostäder. På vindsplan finns fläktrum i vindsutrymme. I källare finns lägenhetsförråd, undercentral, el-central, tvättstuga, cykelförråd och gästlägenhet. Fastighetsförråd och soprum är placerat i två stycken gårdshus.

Projektet uppfördes på historisk mark i kvarteret Kulturen i centrala Lund. Kvarteret Kulturen ligger inom Lunds medeltida stadskärna dvs. innanför den medeltida stadsvallen som tidigare omgav Lund. Det betyder att projektet är byggt på en fornlämning där alla markingrepp kräver tillstånd från länsstyrelsen. De nya lägenhetshusen är ritade för att passa väl in bland de andra äldre byggnaderna i kvarteret. I samma kvarter ligger museet ”Kulturen i Lund”.