Dungen

Dungen är en kontorsbyggnad som byggdes i en samverkansentreprenad med Wihlborgs Fastigheter. Byggnaden, med sina sex våningar ovan mark samt två våningar med parkeringsgarage under mark, har en total bruttoarea på ca. 15 000 m².

Byggnaden är belägen i Hyllie på en fastighet vid korsningen Arenagatan/Hyllie Allé. Närheten till Hyllie Station samt tillgång till eget garage gör det enkelt för dem som arbetar i byggnaden att ta sig till och från arbetet.

FOJAB har ritat denna mycket spektakulära byggnad och hade en stor del i samverkansarbetet. På sin hemsida beskriver FOJAB byggnaden som en byggnad som ”genomsyras av hållbara och tåliga material som ska åldras vackert”. Att byggnaden håller hög kvalitet går inte att ta miste på med dess geometriskt livfulla fasader, detaljrika och robusta tegelsockel, samt dess ljusa och grönt rogivande atrium. Byggnaden har miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad Guld.

Tullverket är den största hyresgästen i fastigheten. Det var därför många riktlinjer att rätta sig efter under projektets gång och det ställdes höga krav på allt ifrån sekretesshantering till avancerade övervaknings- och dörrmiljösystem.

Projektet vann Malmö stads Stadsbyggnadspris 2019.