Kv. Högvakten 6

Fastigheten Kv. Högvakten 6 förvärvades av Malmö Cityfastigheter AB under våren 2015. Thage i Skåne AB utsågs till att i samverkan med Malmö Cityfastigheter fräscha upp och bygga om fastigheten. Uppdraget bestod i huvudsak av två etapper, projektering och produktion. Projekteringen pågick under våren 2016 och ledde till ett entreprenadkontrakt som fastställde alla parametrar för en produktion.

Invändig rivning pågick under maj-juni 2016 och efter semestern påbörjades ombyggnadsarbetet.

Projektet präglades av en stor logistisk utmaning p.g.a. dess läge mitt inne i centrala Malmö. Ytterligare en utmaning i projektet var samordningen med de kvarvarande hyresgästerna på plan 1.

Installationerna fastigheten byttes i stort sett ut i sin helhet. Plan 2-6 fick helt nya planlösningar och nya ytskikt. Plan 2 fick en ny ljus innergårdslösning och plan 3 och 6 fick nya takterrasser. Ny hiss installerades och även de kvarvarande hyresgästerna på plan 1 fick en uppgradering med bl.a. nya glaspartier i fasaden.