Kv. Stafvre 11

Thage fick återigen förtroendet att utföra ett äldreboende åt Hemsö. Objektet avsåg nybyggnad av vårdboende (särskilt boende) med 60 lägenheter samt utbildningslokaler.

Byggnaden är placerad i Kristianstad intill Antonsskolan.