Kv. Stapelbädden

Nybyggnad av 163 studentlägenheter med ett par mindre verksamhetslokaler i bottenvåningen mot omgivande gator. Våningshöjden varierar från 5 till 8 våningar. Fastigheten är belägen i Västra Hamnen i Malmö i kvarteret mellan Stapelbäddsparken, Lilla Varvsgatan och Östra Varvsgatan.

Lägenheterna utgörs till största del av typen 1 r.o.k. på ca 27m2, vilka är genomgående från fasad till fasad med avskiljbar sovrumsdel mot gården. Två lite större typer av lägenheter finns också. Den ena typen är på 32m2-35m2 med möjlighet för två personer, och den andra typen är 3 r.o.k., så kallade ”kompislägenheter”.