Kv. Uven

Ett ombyggnadsprojekt av en fastighet i centrala Malmö till vår beställare Wihlborgs Fastigheter och deras hyresgäst Malmö Stad. Ombyggnaden innefattade invändig totalrenovering och verksamhetsanpassning till kontors- och möteslokaler. Åtta våningsplan, varav ett var källarplan, omfattades av ombyggnaden.

Byggnaden har miljöklassats enligt miljöbyggnad, nivå brons.