Kv. Vikhem

Nybyggnation av äldreboende i Staffanstorp. Projektet genomfördes i samverkan med Hemsö där även vårdoperatören Ambea (Vardaga) deltog aktivt. En projektoptimerad byggnad togs fram i samråd med kund och vårdoperatör.

Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver men med nivå Guld för Energi-indikator. Taket mot söder rymmer 125 kvm solcellspaneler och uppvärmning sker med en bergvärmeanläggning. Byggnaden har tre våningar, samt vind för fläkt och lägenhetsförråd. Den öppnar upp mot en privat innergård med stigar och planteringar. Fastigheten är belägen norr om en park vilket ger fin utsikt och öppenhet mot söder.

Byggnaden är U-formad och har sadeltak. Byggnaden har ett platsgjutet stomsystem som är klätt av fasadtegel i två kulörer med inslag av ekpanel. Lägenheterna fördelas på sex avdelningar med tio boendeenheter, totalt 60 lägenheter.

Villa Vikhem (som vårdboendet kallas) har med sina totalt 60 platser blivit väldigt uppskattat och är bl.a. uppmärksammat hos andra aktörer i branschen som ett effektivt och uppskattat boende.