Kvarteret Fossilen

Bostadsprojektet som ingick i ett större utbyggnadsområde, nämligen Råbylund II i Lunds östra del.

Sammanlagt innefattade projektet 180 st. lägenheter och tre mindre lokaler i tio huskroppar i varierande höjd, från två till fem våningar.