Kvarteret Harlösabanan

2010 stod de 95 nyuppförda lägenheterna i kvarteret Harlösabanan klara för inflyttning. Beställare var Lunds Kommunala Fastighets AB. I fastigheten finns även ett gruppboende om sex lägenheter.