Kvarteret Hermod 2

Projektet Hermod 2 innefattade nyproduktion av 52 lägenheter i flerbostadshus fördelat på tre huskroppar i Hyllie, Malmö. Beställare var MKB Fastighets AB.