Kvarteret Valthornet

Projektet avsåg ombyggnad av garage och lokaler till 14 st marklägenheter. Igensättning av vindsbalkonger, ombyggnad av 5 st tvättstugor och markarbete med nya uteplatser och parkeringar ingick också i projektet.