Lagringssilo

En ny lagringssilo för stärkelse kommer att byggas för att kunna hantera den ökade produktionen av potatisstärkelse. Silon kommer att byggas bredvid de tre andra lagringssilorna i Nöbbelöv – och kommer bli ett landmärke, som kommer rymma 50 000 ton stärkelse. Den nya silon planeras att tas i drift i mitten av 2025.

Silon kommer byggas i betong och kommer utföras med en betongplatta om ca 2200 m2 med en servicetunnel under plattan. Silon kommer glidgjutas upp ca 44 meter under 24 timmar om dygnet i ca 2 ½ veckas tid. Takkonstruktionen utförs med limträbalkar, sandwichpaneler och taktäckning. Den totala höjden för silon blir ca 52 meter och volymen på silon blir ca 70 000 m3.