Lekatten 9, plan 4

Av vår beställare Newsec fick vi uppdraget att verksamhetsanpassa kontorslokalerna på plan 4 i fastigheten Lekatten 9 i Malmö till nya hyresgäster. Vårt arbete innefattade ny el, ventilation och kyla, samt nya ytskikt och ny inredning.