Lönebostället

Detta projekt inkluderade tak- och fönsterbyte på boningshuset till Lönebostället i Östra Herrestad. Projektet gick mycket bra och vi hade en väldigt bra relation med kunden, vilket resulterade i en del extrabeställningar på plats under projektets gång.