Lunds domkyrkas torntak

Renoveringen av Lunds domkyrkas två torntak utfördes i tätt samarbete mellan beställare, konsulter och entreprenörer, där Thage i Skåne AB var byggentreprenör och hade samordningsansvar.

Hösten 2019 antogs en ny vård- och underhållsplan för Lunds domkyrka och då beslutades det att torntaken skulle prioriteras. I januari 2022 påbörjades renoveringsarbetet efter ett långt och noggrant förarbete. I mars 2022 lyftes torntaken ner för att föras in i den provisoriska tältuppbyggnaden på marken intill kyrkan, där de skulle renoveras. Arbetsmiljön hade stort fokus under arbetet och det var bland annat detta som var anledningen till att torntaken renoverades i tält på marken i stället för på hög höjd. De arbeten som trots allt behövdes göras på den höga höjden utfördes under rigorösa säkerhets- och skyddsförhållanden. I mars 2023 lyftes torntaken tillbaka på sin plats igen efter en komplett och fullständig renovering av såväl torntak som murkrön, och succén var ett faktum. De tekniskt avancerade lyften och återlyften av torntaken ställde stora krav på planering och utförande. Det förberedande arbetet inför detta genomfördes i tätt samarbete och i god samverkan mellan samtliga inblandade på plats. Kanske var det detta som var avgörande för att entreprenaden kunde genomföras helt utan några arbetsplatsolyckor.

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv kunde bland annat tornens stålstomme bibehållas och återanvändas, och tornens gamla blybeläggning ersattes med rostfri förtennad stålplåt. Gamla byggmetoder fick möta dagens teknik och moderna produktionsmetoder, och allt utfördes med yttersta fingertoppskänsla.

 

Lunds domkyrkas torntaksrenovering har utsetts till totalvinnare av Årets Bygge 2024, tidningen Byggindustrins samhällsbyggnadspris som uppmärksammar och premierar svenskt byggande i absolut världsklass. Läs mer här