Majoren 1

Projektet innefattade nybyggnation av tre stycken flerbostadshus till Lyckos som är en del av Midroc-koncernen. Byggnaderna består av 57 hyresrätter och är ritade av Wingårdhs Arkitekter.

Projektet är beläget på området Lingenäs i Kristianstad och ligger granne med Lingenässkolan som Thage tidigare har uppfört.

Byggnaderna uppfördes med betongstomme och utfackningsväggar som bekläddes med träfasad. Loftgångarna och de speciella loftgångstaken är utmärkande i projektet.

Projektet var en utförandeentreprenad.