Marinpedagogiskt Centrum

Objektet avsåg nybyggnad av Marinpedagogiskt centrum på Ribersborgstranden i Malmö. Byggnaden är i ett plan och omfattar 2 huskroppar med ett gemensamt tak. Byggnadens utformning är framtagen efter en jurybedömd arkitekttävling. Verksamheten riktar sig både mot skolklasser och allmänhet och syftar till att genom undervisning, laborationer och eget insamlande öka kunskapen om Öresunds marina biologi.

Den 11/10 2017 var det högtidlig invigning av H.K.H Kronprinsessan Victoria och vår miljöminister Karolina Skog. Andra föredragshållare var kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kulturdirektör Elisabeth Lindgren, Dr. Cleopatra Doumbia-Henry President Maritime University och verksamhetens ledare Michael Palmgren.

Som kronprinsessan sa, det är bra att sprida kunskap om våra hav. Det vi har kännedom om, är vi rädda om.

Dr. Cleopatra Doumbia-Henry såg Malmö som en förebild i världen att öppna ett marint center. Hon hoppades att många länder och städer i världen tar efter. Föredragshållarna har varit i FN och hållit föredrag för att kunna få projektet genomfört.

Vår platschef Robin Kathy med sin dotter Timea som hade studiedag deltog. Robin fick mycket beröm som är välbefogat för genomförandet och samverkan. – Jag är mycket stolt över Robins insats tillsammans med övriga medarbetare i Thage-koncernen, säger ägare och koncernchef Anders Andersson.