Miljöhus, Hagestadborg

Detta projekt var en nybyggnation av ett miljöhus på 140 kvm BTA med 4 meter höga väggar på gården Hagestadborg. Utanför miljöhuset gjöt vi en betongplatta på 200 kvm med mycket fall på alla håll. Betongplattans speciella utformning gjorde att vi var tvungna att gjuta den på fri hand. Detta gick mycket bra och gav ett fint resultat.

Utöver denna byggnad utförde vi även renovering av en del av boningshuset på gården. Renoveringen inkluderade bl.a. nytt badrum och nya takfönster.

Vi hade ett mycket bra samarbete med beställaren under projektens gång och vi är väldigt glada för att vi fick förtroendet att utföra arbetet.