Hermod 1

Hermod 1 är en grön och hållbar kontorsbyggnad bestående av 5 respektive 6 våningar, samt en platsgjuten källare. Den totala bruttoarean är ca. 8 000 m2. I husets bottenplan finns butikslokaler och showrooms.

Huset uppnår kraven Green Building, Miljöbyggnad Silver och BREEAM Excellent. Husets planlösning känns luftig och fräsch och karakteriseras av kontorslandskap, mötesplatser och så kallade Green Rooms. Green Rooms är rum med mycket grönska i som kan öppnas upp mot den yttre omgivningen. På taket fortsätter det gröna temat med sedumtak och solcellsanläggning. Husets stomme är gjord av prefab betong, stål och samverkansbalkar. Mittendelen av huset är kubformad med en fasad bestående av stora glaspartier och ljust infärgad betong. Kuben är sammansatt med två avlånga huskroppar med tegelfasad.

För att främja en miljövänlig livsstil finns det omklädningsrum och duschar i källaren, samt en särskild avdelning för cyklar; allt för att underlätta för cykling och jogging till och från jobbet. Dessutom ligger byggnaden nära Hyllie Station, så det finns goda buss- och tågförbindelser.

Under projektets gång gjordes löpande hyresgästanpassningar då delar av kontorshuset hyrdes ut under produktionstiden, i takt med att huset blev färdigt.