Mobilia Shoppingcenter

Under ett omfattande ombyggnads- och tillbyggnadsprojekt av Mobilia Shoppingcenter utförde THAGE Byggservice delentreprenaden ”Stomkomplettering handels”.

Vår delentreprenad innefattade bl.a. stomresning av innerväggar, gipsning av väggar, dörrmontage, montering av pentrys, golvläggning i form av klinker och plastmattor, trappgjutningar, målning, samt undertaksmontage.

Under projektets gång hade vi god hjälp av andra kompetenser inom Thage-koncernen, närmare bestämt håltagningsavdelningen, snickeriet samt Stålsmeden Syd.