Monbijouskolan

Projektet avsåg totalrenovering av befintlig skolbyggnad samt skolgård på Monbijouskolan belägen på Monbijougatan 2 i Malmö. Skolan har cirka 360 elever i årskurserna F-6.