Nya Sånnaskolan i Åhus

Projektet avsåg nybyggnation av en F-6 skola för ca 710 elever, samt en om- och tillbyggnation av ett befintligt tillagningskök och en undercentral i lokaler som den nya byggnaden skulle ansluta till. Den gamla Sånnaskolan var till största del riven vid projektets start och eleverna var evakuerade till paviljonger i nära anslutning till objektet.

Byggnationen utfördes samtidigt som storköksdriften pågick och som skolverksamheten fortsatte i intilliggande paviljonger. Detta ställde stora krav på utförande, planering och säkerhet. I entreprenaden ingick även uppförandet av en ny skolidrottshall som ansluter med ett gemensamt vindfång till angränsande idrottshallar.

Arbetet med mark och utemiljö på skolan kommer att fortsättas fram till årsskiftet 2020/2021, vilket sker i samband med att de tillfälliga paviljongerna tas bort. Skolan tas i bruk vid skolstarten höstterminen 2020.

Byggprojektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå silver.

 

Följ gärna med runt på skolan via filmen nedan: