Nybyggnad Nöbbelöv, Lund

Nyproduktion av 120 st. lägenheter fördelat på 4 huskroppar i stadsdelen Nöbbelöv i norra Lund. Hälften av byggnaderna är hyresrätter, medan andra hälften har upplåtits som bostadsrätter.

Två av bostadshusen har källare som grundlagts ner genom ett befintligt parkeringsdäck och på så sett integrerats med det gamla parkeringsgaraget. Ovanpå delar av det befintliga parkeringsdäcket har en ny innergård/gårdsbjälklag skapats där det lagts ett nytt tätskikt med marköverbyggnad anpassat för gräsytor, plantering, grillplatser och plattsättningar.

Husets stommar är traditionellt platsgjutna. Även de så kallade utfackningsväggarna har gjutits traditionellt och beklätts med högpresterande isolering som försetts med en murad fasad.

Stort fokus låg på energi- och miljöfrågor samt miljöklassning enligt miljöbyggnad, nivå silver.