Östra Kommunhuset Kristianstad

Objektet är beläget i östra delarna av Kristianstad och består av ett 3-5 våningar högt kontorshus. Ombyggnaden gjordes till Kristianstad Kommun som skulle använda byggnaden till att samlokalisera sina administrationer. I objektet inrymdes även kommunarkivet, posthantering och utbildningslokaler. Befintlig sessionssal byggdes om och kompletterades med mellanbjälklag till ett mötescentrum med egen entré. Befintlig restaurang på entréplan blev personalmatsal med anslutande uteplats.

Efter ombyggnaden rymde huset drygt 310 arbetsplatser.