Parkallén

Objektet omfattar nybyggnation av 2 stycken flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och markarbeten innefattande totalt 56 stycken lägenheter inom BRF Parkallén 4:305 i Hjärup. Huskropparna är benämnda 1 och 2, och består av 3 våningar med en indragen fjärde våning. Huskropparna byggs med platta på mark.

Objektet utgör en bostadsrättsförening.