Parken 2

THAGE utförde grundläggning samt platsgjutning av källare och garage till detta projekt. Det var ett nybyggnadsprojekt av ca 175 lägenheter och 4 lokaler i ett kvarter bestående av tre
fastigheter med två trapphus i varje.