Raffinaderiet 3

Raffinaderiet 3 är placerat i centrala Lund och består av flera historiska byggnader i två till fyra våningar som är sammanbyggda till en byggnad runt en innergård. Byggnaderna har inrymt olika verksamheter under årens lopp, bland annat sockerraffinaderi, militärförläggning och textilfabrik. Senast var det kontor och studieverksamhet i lokalerna. Nu har Wihlborgs Fastigheter AB tillsammans med THAGE byggt om och till nya kontor i fastigheten och en ny utemiljö på innergården.