Rättscentrum

Nybyggnad av kontor och lokaler i Kristianstad

4 st huskroppar 2-6 plan ca 25 000m2 BTA.

Ett nytt gemensamt rättscentrum med lokaler för Polismyndigheten, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Forensiskt center ska byggas i Kristianstad av fastighetsbolaget Intea AB

Under hösten – 22 pågår resning av betongstomme av 6 våningshus, parallellt med grundläggning av två stycken 2 vånings hus. Under november kommer även fasadmurning mot Vattentornsvägen påbörjas. Våra planerade arbeten utförs mellan 0600 och 1800 måndag till fredag.