Rinkaby Rör

THAGE fick i samverkan med beställaren Rinkaby Rör i uppdrag att uppföra en ny byggnad för handel med skrymmande verksamhet i Malmö. Projektet omfattade rivning av befintlig kontorsbyggnad för att ge plats till en ny byggnad med såväl kontors- och personalutrymmen som utställningsyta. Även befintligt lager anpassades för verksamheten och rustades upp erforderligt.