Scan Kristianstad, Skiven

Detta är ett område som renoverades i olika etapper efter behov och beroende på framtida produktion.

I vissa delar revs golv ned till konstruktionsbetongen som flytspacklades, membrantätades och golv gjöts i fall med
specilgjorda rännor. Det monterades nya sandwichväggar i stora delar av lokalerna, gamla så kallade velittak revs ned, robotblästrades och hygienmålades därefter. Detta arbete var komplicerat då det inte fanns något bra ritningsunderlag. Det lades också nya avloppstammar i källaren för att kunna koppla på de nya rännorna.

Allt detta arbete samkördes med Scans produktion. Arbetet utfördes i etapper som Scan bestämde fram till 2018.