Scan Kristianstad, Stalltak

Det gamla taket av siporexplank byttes ut till ett nytt likvärdigt, dessutom höjdes stallet i detta skede med en meter. Detta innebar att den befintliga betongstommen med pelare- och balksystem behövde bytas ut, även till slussarna för intransport med lastbilar (grisbilar). Arbetet utfördes i 4 etapper för att Scan skulle klara av logostiken.