Pålsjö Dammar

Thage fick äran att, i samverkan, vara med och bygga upp en ny utemiljö runt Pålsjö Dammar. Beställare var Akademiska Hus och projektet genomfördes med bland annat landskapsarkitekter ifrån Sweco samt konstruktörer och elkonsulter ifrån WSP.

 

Syftet med projektet var att skapa inspirerande miljöer för studenter. Området Pålsjö Dammar fick ett stort soldäck, bryggor, utsiktsplats och ny belysningsanläggning. I uppdraget ingick även att anlägga en så kallad “slip” som används till att sjösätta flytetyg under den årliga, studentikosa regattan. Slipen blev också en fin plats att umgås på.

 

Hela området blev dessutom att bli mer tillgängligt utifrån, då man öppnade upp och höjdjusterade de kullar som tidigare utgjorde en “barriär” runt dammarna. Den här generalentreprenaden bjöd på stora utmaningar, bland annat i avancerade träkonstruktioner för bryggor och trädäck.