Solvik

Projektet, som var en totalentreprenad, inkluderade uppförande av ny dagligvaruhandel samt omkringliggande markytor i Sjöbo.

Byggnaden är helt konstruerad av massiva träelement. Trästommen består av limträ och KL-trä. Detta skapar en speciell känsla inne i butiken där man kan se de massiva träpelarna och träbalkarna, samt undertaket och väggarna i trä. Fasaden på huset är även den i trä. Den är klädd med cederspån, vilket ger ett naturnära utseende. På huvudbyggnadens tak har det monterats solceller mot söder, och på skärmtaket, cykelskjulet och kundvagnsförrådet har det lagts sedumtak. Materialvalen resulterar i en byggnad med lågt klimatavtryck.