Sonys huvudkontor i Lund

År 2006 fick vi förtroendet att uppföra Sonys huvudkontor på Kv. Nya Vattentornet 4 i Lund.

Projektet var en nybyggnation och resulterade i en kontorsbyggnad i fem plan ovan mark samt källare. I ett parallellt projekt uppfördes även ett nytt parkeringshus med ca 400 platser. Vasakronan var vår beställare och hyresgästen som skulle bruka huset var Sony Mobile Communications AB.

Arkitekt var Wingårdh Arkitektkontor AB.