S:t Matteus Kyrka

THAGE Byggservice har fått i uppdrag att genomföra en fasadrestaurering av S:t Matteus församlingshem till Svenska kyrkan i Malmö. Både stål/aluminiumfönster och fasadbeklädnad i form av armerade betongskivor ska bytas ut. Fastigheten har stora antikvariska värden och därför ska den nya fasaden i största möjliga mån efterspegla det ursprungliga utseendet från fastighetens uppförande år 1957. De gamla betongskivorna ska ersättas med nya fibercementskivor som tillverkas i Danmark, vilka kommer vara något lättare än betongskivorna men fortfarande ha samma utseende.