Svalans Förskola

Objektet avsåg om- och tillbyggnad av Svalans förskola på Odal i Kristianstad.

Verksamheten på Svalans förskola var tidigare uppdelad på en befintlig förskolebyggnad, uppförd 1991, och en förhyrd paviljong. Projektet omfattade en avetablering av förhyrd paviljong vilken ersattes med en om- och tillbyggnad som samlar hela verksamheten i en byggnad.

Tillbyggnaden innehåller tre avdelningar samt gemensamma utrymmen. Ombyggnaden gav en ny matsal på plan 1 samt ombyggnad för personal och administration på plan 2.