Svenska Foder i Åhus

Ett plansilolager på 3800 m². Vi använde ca 1800 m³ betong och 150 ton armering. Inne i byggnaden uppförde vi 9 st mellanväggar som skiljer grödorna åt, dessa är 5 meter höga och 26 meter långa och konar från 300 mm i botten till 250 mm i toppen.