Tulip Food Company

Om- och tillbyggnad åt Tulip Food Company AB i Malmö.

Tulip Food Company AB hade vid sin charkuterianläggning i Fosie för avsikt att bygga ett skyddsrum då stora ingrepp hade gjorts i det befintliga för att passa företagets produktionslinjer. I samband med detta byggdes även en ny lagerhall där även skyddsrummet innefattades.

Vissa ombyggnadsarbeten blev nödvändiga i samband med tillbyggnaden; bl.a. flyttades entrén och parkeringen anpassades.