Ubåtshallen Malmö

Thage i Skåne AB fick förtroendet att genomföra ett omfattande ombyggnadsarbete av Ubåtshallen i Västra Hamnen, Malmö. Beställare var Wihlborgs Fastigheter AB och totalentreprenaden utfördes i tätt samarbete med Wihlborgs organisation. Inflyttande hyresgäst var Försäkringskassan.
Projektet var tids- och logistikmässigt en utmaning p.g.a. ett par kvarsittande hyresgäster i huset, bl.a. en restaurang på plan 0 och ett kontor på plan 6.
Planförändringarna på plan 2-5 var totala, med nya rumsindelningar och nya ytskikt. Elinstallationerna byttes i sin helhet, medan VVS-installationerna delvis kunde bevaras och byggas om.
Ubåtshallen är certifierad enligt Miljöbyggnad nivå Silver och projektet nominerades till Årets Bygge 2016.