Vallgraven

Objektet omfattar nybyggnation av kontorslokaler, tandläkare och café fördelat på tre plan. Byggnaden uppförs på pelare med ett öppet parkeringsgarage på markplan. Bjälklagen utgörs av HDF-bjälklag. Utfackningsväggarna bekläs med fasadskivor och det platta taket med omringade sarger beläggs med takpapp. Fläktrummet placeras uppe på taket och övriga teknikutrymmen återfinns på bottenplan.