Vikhems Torg Staffanstorp

I Staffanstorp, vid Vikhems Torg, byggde vi ett flerbostadshus med 21 lägenheter och två lokaler i bottenplan, samt ett separat gatuhus med två marklägenheter. Till bostäderna byggdes även separata förråd och miljöhus. Byggnaderna är placerade så de ramar in bostädernas gemensamma trädgård.

Utmärkande för projektet är den vackra skiffern som klär stora delar av fasaderna och taken på bostadshusen.

Vår beställare i projektet var Jeppsson+Samuelsson Projektutveckling AB som utvecklade och drev projektet i samverkan med investorn YCAP i projektbolaget Vikhems Torg AB. Slutkund till projektet var Brf Vikhems Torg.