Villa Fridsbo

Projektet var en nybyggnation av ett särskilt boende för äldre (äldreboende) samt anläggning av tomtmark, mark- och grundarbeten inklusive finplanering i Löddeköpinge.

Villa Fridsbo har totalt 60 lägenheter som är fördelade över tre plan. På varje plan finns även gemensamhets- och verksamhetsutrymmen. Äldreboendets inredning är mycket hemtrevlig och utvändigt finns en fin trädgård med växthus att nyttja.

Villa Fridsbo ligger intill Fridsbo gård i Östra Löddeköpinge på en del av fastigheten 97:1. Äldreboendet kommer att drivas av slutkunden Vardaga (Ambea) som även är slutkund i våra projekt Kv. Vikhem och Kv. Stafvre.