• Vallgraven

    Nybyggnation av kontorslokaler, tandläkare och café.