• Vallgraven

    Nybyggnation av kontorslokaler, tandläkare och café.

  • Rinkaby Rör

    Nyproduktion, samt verksamhetsanpassning av befintliga lokaler.

  • Solvik

    Nyproduktion av butiksyta samt omkringliggande markytor.