• Rinkaby Rör

    Nyproduktion, samt verksamhetsanpassning av befintliga lokaler.

  • Arkivcentrum Syd

    Nya arkivhallar och kontor sammanlänkade med överglasade gångstråk.

  • Tetra Pak

    Nybyggnation av höglager, truckladdningsrum och skyddsrum, samt takförstärkning.