• Max Lab IV

    Plåtexpressen fick uppdraget att stå förplåtslageriet på Max-lab IV i Lund.

  • BMC i Lund

    I Lund deltog vi i Sveriges största husbyggnation.